ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

20124

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿22,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – ตลาดไนท์บาซาร์
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ
  • วันที่ 5 เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

05 – 10 เมษายน 2567 25,888
19 – 24 เมษายน 2567 24,888
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2567 24,888
03 – 08 พฤษภาคม 2567 24,888
10 -15 พฤษภาคม 2567 24,888
17 – 22 พฤษภาคม 2567 23,888
24 – 29 พฤษภาคม 2567 23,888
31 พฤษภาคม–05 มิถุนายน 2567 22,888

Ni Hao Spring คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


30 มกราคม 2024