ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » มหัศจรรย์…JAPAN กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน 4คืน

มหัศจรรย์…JAPAN กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน 4คืน

มหัศจรรย์…JAPAN กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

20118

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿38,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…JAPAN กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ายาซากะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ เมืองโทยาม่า
  • วันที่ 4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

07 – 12 พฤษภาคม 2567 43,999
11 – 16 พฤษภาคม 2567 39,999
14 – 19 พฤษภาคม 2567 43,999
18 – 23 พฤษภาคม 2567 43,999
21 – 26 พฤษภาคม 2567 43,999
25 – 30 พฤษภาคม 2567 38,999
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 43,999

มหัศจรรย์…JAPAN กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6วัน 4คืน

ทัวร์ทาคายาม่า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 118 ครั้ง
30 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***