เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม…ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน

ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม…ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน

ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม...ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20071


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿26,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม…ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 เมืองยามานาชิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

24 – 28 พฤษภาคม 2567 28,888.-
25 – 29 พฤษภาคม 2567 28,888.-
26 – 30 พฤษภาคม 2567 28,888.-
04 – 08 มิถุนายน 2567 26,888.-
05 – 09 มิถุนายน 2567 28,888.-
11 – 15 มิถุนายน 2567 28,888.-
12 – 16 มิถุนายน 2567 28,888.-
18 – 22 มิถุนายน 2567 28,888.-
19 – 23 มิถุนายน 2567 28,888.-
20 – 24 มิถุนายน 2567 28,888.-
21 – 25 มิถุนายน 2567 28,888.-
25 – 29 มิถุนายน 2567 28,888.-
04 – 08 กรกฎาคม 2567 28,888.-
05 – 09 กรกฎาคม 2567 28,888.-
10 – 14 กรกฎาคม 2567 29,888.-
11 – 15 กรกฎาคม 2567 29,888.-
17 – 21 กรกฎาคม 2567 30,888.-
18 – 22 กรกฎาคม 2567 30,888.-
19 – 23 กรกฎาคม 2567 30,888.-
20 – 24 กรกฎาคม 2567 30,888.-
21 – 25 กรกฎาคม 2567 30,888.-
22 – 26 กรกฎาคม 2567 30,888.-
25 – 29 กรกฎาคม 2567 30,888.-
26 – 30 กรกฎาคม 2567 30,888.-
27 – 31 กรกฎาคม 2567 30,888.-
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 30,888.-
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2567 30,888.-
01 – 05 สิงหาคม 2567 29,888.-
08 – 12 สิงหาคม 2567 29,888.-
15 – 19 สิงหาคม 2567 26,888.-
22 – 26 สิงหาคม 2567 26,888.-
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 28,888.-
04 – 08 กันยายน 2567 28,888.-
11 – 15 กันยายน 2567 28,888.-
18 – 22 กันยายน 2567 29,888.-
25 – 29 กันยายน 2567        28,888.-

ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม…ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


27 มกราคม 2024