ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน 8คืน EK

อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน 8คืน EK

อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน 8คืน EK

รหัสโปรแกรม : 19901


จำนวนวันเดินทาง : 10วัน 8คืน


ราคาเริ่มต้น ฿139,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน 8คืน EK

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) – กรุงโรม
  • วันที่ 2 กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า
  • วันที่ 3 ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 5 ลูเซิร์น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – อินเทอร์ลาเค่น
  • วันที่ 6 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – ดีจอง
  • วันที่ 7 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ขึ้นหอไอเฟล
  • วันที่ 8 ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – City Tour – ย่านมองมาร์ต
  • วันที่ 9 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
  • วันที่ 10 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19 – 28 ม.ค. 2567 139,900
17 – 26 ก.พ. 2567 139,900
22 – 31 มี.ค. 2567 139,900
19 – 28 เม.ย. 2567 149,900
17 – 26 พ.ค. 2567 149,900
01 – 10 มิ.ย. 2567 149,900

อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน 8คืน EK

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE


19 มกราคม 2024