ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » Switzerland Grand Tour 3 Mountains 8วัน 5คืน

Switzerland Grand Tour 3 Mountains 8วัน 5คืน

Switzerland Grand Tour 3 Mountains 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

19840

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿126,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Switzerland Grand Tour 3 Mountains 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ดูไบ-เมืองเจนีวา-น้ำพุเจดโด-เมืองโลซานน์-ศาลาไทย
  • วันที่ 3 เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท-แมทเทอร์ฮอร์น
  • วันที่ 4 อันเดอร์แมท-รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส-อินเตอร์ลาเก้น
  • วันที่ 5 ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE-เมืองลาเทอบรุนเน่น-กรุงเบิร์น
  • วันที่ 6 กรุงเบิร์น ย่านเมืองเก่า-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 7 ยอดเขาริกิ-เมืองซูริค-ช้อปปิ้งบาห์นโฮฟซตราสเซอ-สนามบินเมืองซูริค
  • วันที่ 8 สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
10-17 เม.ย. 67 129,900
26 เม.ย.-3 พ.ค. 67 126,900

Switzerland Grand Tour 3 Mountains 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


18 มกราคม 2024