เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1ขา

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1ขา

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1ขา

รหัสโปรแกรม : 19814


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿24,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1ขา

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางฉางสุ่ย
  • วันที่ 2 สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่
  • วันที่ 3 เมืองแชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) – เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน)
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิง – แวะชม ถ่ายรูปทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ – เมืองลี่เจียง – ร้านยาบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)
  • วันที่ 5 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ) (รวมรถกอล์ฟ) – นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุนหมิง
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ร้านหยกหรือผ้าไหม – ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
06-11 มีนาคม 2567 24,900
08-13 มีนาคม 2567 24,900
14-19 มีนาคม 2567 26,900
16-21 มีนาคม 2567 26,900
20-25 มีนาคม 2567 26,900
22-27 มีนาคม 2567 26,900
26-31 มีนาคม 2567 26,900
28 มีนาคม-2 เมษายน 2567 26,900
04-09 เมษายน 2567 27,900
06-11 เมษายน 2567 27,900
10-15 เมษายน 2567 30,900
12-17 เมษายน 2567 30,900
18-23 เมษายน 2567 25,900
20-25 เมษายน 2567 25,900
24-29 เมษายน 2567 25,900

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 1ขา

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


16 มกราคม 2024