ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO GRAND SAKURA 7วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO GRAND SAKURA 7วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO GRAND SAKURA 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19727

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿67,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO GRAND SAKURA 7วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ถนนสายนักปราชญ์
  • วันที่ 3 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • วันที่ 4 เมืองโอคาซากิ – ปราสาทโอคาซากิ – สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านชินจูกุ
  • วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี – ตลาดปลาซึกิจิ– สวนอุเอโนะ – สนามบินฮาเนดะ
  • วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
22 – 28 มีนาคม 2567 67,999
24 – 30 มีนาคม 2567 67,999
25 – 31 มีนาคม 2567 67,999
26 มีนาคม – 01 เมษายน 67 67,999
29 มีนาคม – 04 เมษายน 67 67,999
30 มีนาคม – 05 เมษายน 67 67,999
31 มีนาคม – 06 เมษายน 67 67,999
01 – 07 เมษายน 2567 69,999
02 – 08 เมษายน 2567 69,999
04 – 10 เมษายน 2567 69,999
10 – 16 เมษายน 2567 77,999

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO GRAND SAKURA 7วัน 4คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


13 มกราคม 2024