ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19712

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿39,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – สวนอุเอโนะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอฮิโนะฮัคไค – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – สวนกอนเก็นโด – อิออน นาริตะ มอลล์
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
13 – 17 มีนาคม 2567 39,999
15 – 19 มีนาคม 2567 39,999
17 – 21 มีนาคม 2567 39,999
20 – 24 มีนาคม 2567 39,999
21 – 25 มีนาคม 2567 39,999
22 – 26 มีนาคม 2567 39,999
23 – 27 มีนาคม 2567 39,999
24 – 28 มีนาคม 2567 39,999
25 – 29 มีนาคม 2567 39,999
26 – 30 มีนาคม 2567 39,999
27 – 31 มีนาคม 2567 39,999
28 มีนาคม – 01 เมษายน 67 39,999
29 มีนาคม – 02 เมษายน 67 39,999
30 มีนาคม – 03 เมษายน 67 39,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 67 39,999
01 – 05 เมษายน 2567 39,999
02 – 06 เมษายน 2567 39,999
03 – 07 เมษายน 2567 41,999
04 – 08 เมษายน 2567 41,999
05 – 09 เมษายน 2567 41,999

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 134 ครั้ง
11 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***