ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19690

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿30,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 3 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
31 มีนาคม – 05 เมษายน 2567 36,888.-
01 – 06 เมษายน 2567 38,888.-
02 – 07 เมษายน 2567 38,888.-
03 – 08 เมษายน 2567 39,888.-
04 – 09 เมษายน 2567 39,888.-
05 – 10 เมษายน 2567 39,888.-
06 – 11 เมษายน 2567 39,888.-
07 – 12 เมษายน 2567 39,888.-
08 – 13 เมษายน 2567 39,888.-
19 – 24 เมษายน 2567 30,888.-

ซุปตาร์ เทศกาลออกดอกมาเลย ออกดอกมาเลยอ้าย 6วัน 4คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 150 ครั้ง
11 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***