เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู 6วัน 4คืน

ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู 6วัน 4คืน

ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19677


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿33,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – เมืองมัตสึโมโตะ – อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ
  • วันที่ 3 เมืองมัตสึโมโตะ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 เมืองยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 25 เมษายน 2567 33,888.-
09 – 14 พฤษภาคม 2567 33,888.-
10 – 15 พฤษภาคม 2567 33,888.-
15 – 20 พฤษภาคม 2567 33,888.-
16 – 21 พฤษภาคม 2567 33,888.-
18 – 23 พฤษภาคม 2567 33,888.-
21 – 26 พฤษภาคม 2567 33,888.-

ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู 6วัน 4คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


11 มกราคม 2024