เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ เราไม่เด็ดหรอก…เรารักดอกไม้ 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ เราไม่เด็ดหรอก…เรารักดอกไม้ 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ เราไม่เด็ดหรอก...เรารักดอกไม้ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19674


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿29,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ เราไม่เด็ดหรอก…เรารักดอกไม้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 3 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – จังหวัดยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
19 – 23 เมษายน 2567 29,888.-
20 – 24 เมษายน 2567 31,888.-
21 – 25 เมษายน 2567 31,888.-
22 – 26 เมษายน 2567 31,888.-
23 – 27 เมษายน 2567 31,888.-
05 – 09 พฤษภาคม 2567 31,888.-
06 – 10 พฤษภาคม 2567 31,888.-
07 – 11 พฤษภาคม 2567 31,888.-
08 – 12 พฤษภาคม 2567 31,888.-
09 – 13 พฤษภาคม 2567 31,888.-
10 – 14 พฤษภาคม 2567 31,888.-

ซุปตาร์ เราไม่เด็ดหรอก…เรารักดอกไม้ 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


11 มกราคม 2024