เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19671


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿33,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 เมืองนาริตะ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ทุ่งชิบะซากุระ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 4 จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
24 – 28 เมษายน 2567 33,888.-
26 – 30 เมษายน 2567 35,888.-
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2567 35,888.-
01 – 05 พฤษภาคม 2567 35,888.-
02 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888.-
03 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888.-
04 – 08 พฤษภาคม 2567 35,888.-

ซุปตาร์ ดอกไม้ที่สดใสกับหัวใจที่เบิกบาน 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


11 มกราคม 2024