เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19659


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿20,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง – เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
  • วันที่ 2 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิงหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
  • วันที่ 3 เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – เขตอุทยานอูหลิงหยวน
  • วันที่ 4 สวนจอมพลเฮ่อหลง – อุทยานจางเจียเจี้ย – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
  • วันที่ 5 อุทยานเทียนจื่อซาน – ลำธารแส้ม้าทอง – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
08 – 12 มกราคม 2567 20,999
22 – 26 มกราคม 2567 21,999
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 21,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 21,999
04 – 08 มีนาคม 2567 21,999
11 – 15 มีนาคม 2567 21,999
18 – 22 มีนาคม 2567 21,999
25 – 29 มีนาคม 2567 21,999
01 – 05 เมษายน 2567 21,999
08 – 12 เมษายน 2567 20,999
15 – 19 เมษายน 2567 22,999
22 – 26 เมษายน 2567 21,999
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2567 21,999

มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า 5วัน 4คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE


10 มกราคม 2024