ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19580

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
21 – 25 เมษายน 2567 29,888.-
22 – 26 เมษายน 2567 29,888.-
23 – 27 เมษายน 2567 29,888.-
05 – 09 พฤษภาคม 2567 30,888.-
06 – 10 พฤษภาคม 2567 30,888.-
10 – 14 พฤษภาคม 2567 29,888.-
11 – 15 พฤษภาคม 2567 29,888.-
14 – 18 พฤษภาคม 2567 29,888.-
15 – 19 พฤษภาคม 2567 29,888.-
16 – 20 พฤษภาคม 2567 29,888.-
17 – 21 พฤษภาคม 2567 29,888.-
18 – 22 พฤษภาคม 2567 30,888.-
20 – 24 พฤษภาคม 2567 31,888.-
21 – 25 พฤษภาคม 2567 31,888.-
22 – 26 พฤษภาคม 2567 31,888.-
23 – 27 พฤษภาคม 2567 31,888.-

ซุปตาร์ ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


8 มกราคม 2024