ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19573

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿33,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 กรุงโตกียว – ศาลเจ้าคาเมโดะ เทนจิน (จุดชมดอกวิสทีเรียขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
24 – 29 เมษายน 2567 33,888.-
25 – 30 เมษายน 2567 35,888.-
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 35,888.-
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 35,888.-
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2567 35,888.-
01 – 06 พฤษภาคม 2567 35,888.-
02 – 07 พฤษภาคม 2567 35,888.-
03 – 08 พฤษภาคม 2567 35,888.-
04 – 09 พฤษภาคม 2567 35,888.-

ซุปตาร์ ตะลุยฟูจิม่วงอมสีชมพู 6วัน 4คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


8 มกราคม 2024