เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1วัน 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1วัน 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1วัน 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19525


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿32,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1วัน 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – แม่น้ำเมกุโระ
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศูนย์การเรียนรู้ชงชา – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 24 มีนาคม 2567 38,999
22 – 26 มีนาคม 2567 38,999
24 – 28 มีนาคม 2567 38,999
26 – 30 มีนาคม 2567 38,999
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 38,999
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 38,999
01 – 05 เมษายน 25667 38,999
03 – 07 เมษายน 2567 38,999
09 – 13 เมษายน 2567 38,999
15 – 19 เมษายน 2567 32,999

มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ 1วัน 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


7 มกราคม 2024