เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์ ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5วัน 4คืน

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19515


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿19,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถั่งซำจั๋ง – ชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 นั่งรถไฟอาลีซาน – เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติไถจง
  • วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – ปล่อยโคม ณ ถนนโบราณซือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)
  • วันที่ 4 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน – Germanium – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต – เมืองเถาหยวน
  • วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
21 – 25 ก.พ. 67 19,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 20,999
06 – 10 มี.ค. 67 19,999
10 – 14 มี.ค. 67 20,999
12 – 16 มี.ค. 67 20,999
14 – 18 มี.ค. 67 21,999
16 – 20 มี.ค. 67 21,999

มหัศจรรย์ ไต้หวัน ชมซากุระ 2024 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


7 มกราคม 2024