ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า บินตรงไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน

มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า บินตรงไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน

มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า บินตรงไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

19503

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿21,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า บินตรงไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินลี่เจียงซันยี่ • เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน • วัดกุยชาน
  • วันที่ 3 วัดซงจ้านหลิน • เมืองเต๋อชิง • โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง • จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ • เจดีย์ 13 องค์ • วัดเฟยไหล
  • วันที่ 4 วัดซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ
  • วันที่ 6 วันที่หก สนามบินลี่เจียงซันยี่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 25 มกราคม 2567 24,999
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 24,999
02 – 07 มีนาคม 2567 23,999
09 – 14 มีนาคม 2567 23,999
16 – 21 มีนาคม 2567 23,999
23 – 28 มีนาคม 2567 24,999

มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า บินตรงไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


6 มกราคม 2024