ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Songkarn Italy Switzerland France 9วัน 7คืน

Songkarn Italy Switzerland France 9วัน 7คืน

Songkarn Italy Switzerland France 9วัน 7คืน

รหัสทัวร์

19446

โปรแกรม

ทัวร์อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

฿111,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Songkarn Italy Switzerland France 9วัน 7คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 กรุงโรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – St.Peter’s Square – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม
  • วันที่ 3 เมืองปราโต้ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า – Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน
  • วันที่ 4 เมืองโลมาซโซ – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซุก – Lohri AG Store – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก
  • วันที่ 5 เมืองอินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง
  • วันที่ 6 พระราชวังดยุกแห่งเบอร์กันดี – มหาวิหารดีจอง – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – ปารีส
  • วันที่ 7 ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่
  • วันที่ 8 นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส
  • วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
11-19 เมษายน 67 111,888
14-22 เมษายน 67 111,888

Songkarn Italy Switzerland France 9วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 128 ครั้ง
4 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***