ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19436

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน –เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน – ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) – กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน – ซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
*19 – 23 ม.ค. 2567 14,999.-
*26 – 30 ม.ค. 2567 16,999.-
*31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 15,999.-
02 – 06 ก.พ. 2567 16,999.-
13 – 17 ก.พ. 2567 15,999.-
*14 – 18 ก.พ. 2567   16,999.-
16 – 20 ก.พ. 2567 16,999.-
*23 – 27 ก.พ. 2567  16,999.-
*28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 16,999.-
*01 – 05 มี.ค. 2567 17,999.-
*06 – 10 มี.ค. 2567  17,999.-
08 -12 มี.ค. 2567 17,999.-
12 – 16 มี.ค. 2567 16,999.-
*13 – 17 มี.ค. 2567 17,999.-
15 – 19 มี.ค. 2567 17,999.-
*20 – 24 มี.ค. 2567 17,999.-
22 – 26 มี.ค. 2567 17,999.-
23 – 27 มี.ค. 2567 16,999.-
*27 – 31 มี.ค. 2567  17,999.-

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


3 มกราคม 2024