ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เบลเยี่ยม » ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ เคอเคนฮอฟ 2024 7วัน 4คืน

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ เคอเคนฮอฟ 2024 7วัน 4คืน

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ เคอเคนฮอฟ 2024 7วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 19375


จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿65,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ เคอเคนฮอฟ 2024 7วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 2 สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช – คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม
  • วันที่ 3 เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีสฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
  • วันที่ 4 เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัตุรัสกร็องปลัส
  • วันที่ 6 สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 7 สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
08 – 14 เมษายน 2567 65,990
29 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567 69,990
01 – 07 พฤษภาคม 2567 69,990

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ เคอเคนฮอฟ 2024 7วัน 4คืน

ทัวร์เนเธอร์เเลนด์

FACEBOOK FANPAGE


2 มกราคม 2024