เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ 5วัน 3คืน

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ 5วัน 3คืน

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19277


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿38,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 สนามบินคันไซ – โอซาก้า – วัดคัตสึโอจิ – สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 เส้นทางนักปราชญ์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
  • วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
21 – 25 มีนาคม 2567 38,990
22 – 26 มีนาคม 2567 39,990
23 – 27 มีนาคม 2567 39,990
24 – 28 มีนาคม 2567 39,990
26 – 30 มีนาคม 2567 39,990
27 – 31 มีนาคม 2567 39,990
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567 39,990
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567 39,990
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2567 39,990

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระ 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


22 ธันวาคม 2023