ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง เที่ยวเต็ม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง เที่ยวเต็ม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง เที่ยวเต็ม 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

19270

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿20,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง เที่ยวเต็ม 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
  • วันที่ 2 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
09 – 11 มีนาคม 2567 21,990
15 – 17 มีนาคม 2567 21,990
17 – 19 มีนาคม 2567 21,990
24 – 26 มีนาคม 2567 21,990
10 – 12 พฤษภาคม 2567 22,990
18 – 20 พฤษภาคม 2567 21,990
25 – 27 พฤษภาคม 2567 21,990
01 – 03 มิถุนายน 2567 22,990
07 – 09 มิถุนายน 2567 21,990
14 – 16 มิถุนายน 2567 21,990
21 – 23 มิถุนายน 2567 20,990

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง เที่ยวเต็ม 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 184 ครั้ง
22 ธันวาคม 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***