ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Love Switzerland 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Love Switzerland 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Love Switzerland 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19081

โปรแกรม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿79,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Love Switzerland 7วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล -ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองโลซาน – มหาวิหารโลซาน – โรงแรม โบริวาจ พาเลซ – ศาลากลางเมืองโลซาน – โบสถ์ปฏิรูปแซงต์-ฟรองซัวส์
  • วันที่ 3 เมืองโลซาน – เมืองทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สะพาน Kirchbrücke
  • วันที่ 4 เมืองมองเทรอซ์ – รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์คาสิโน – เมืองเวเว่ย์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – เมืองอินเตอร์ลาเคน
  • วันที่ 5 เมืองอินเตอร์ลาเคน – กรินเดิลวาลด์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองซุก – Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น
  • วันที่ 6 เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
20-26 มีนาคม 67 79,888
28 มีนาคม-03 เมษายน 67 79,888
07-13 เมษายน 67 82,888

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Love Switzerland 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 170 ครั้ง
8 ธันวาคม 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***