ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy 8วัน 5คืน

Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy 8วัน 5คืน

Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

19078

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿79,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 3 เมืองซูริค -เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซังกัลเลน – โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค
  • วันที่ 4 เมืองอินส์บรูค – เมืองออร์ทิเซ่ – ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่ – ทะเลสาบมิซูริน่า – เมืองกอร
  • วันที่ 5 เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์
  • วันที่ 6 เมืองเมสเตร – เมืองเวโรนา – บ้านของจูเลียต – โรมัน อารีน่า – มหาวิหารซานเซโน – Serravalle Designer
  • วันที่ 7 พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
03-10 เมษายน 67 85,888
07-14 เมษายน 67 87,888
17-24 เมษายน 67 79,888

Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


8 ธันวาคม 2023