เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » Sugoi Spring OSAKA โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

Sugoi Spring OSAKA โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

Sugoi Spring OSAKA โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 19067


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿29,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Sugoi Spring OSAKA โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet park jazz dream – ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
  • วันที่ 3 ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
  • วันที่ 4 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

27-31 มีนาคม 67 31,888
28 มีนาคม – 1 เมษายน 67 31,888
29 มีนาคม – 2 เมษายน 67 31,888
3-7 เมษายน 67 33,888
4-8 เมษายน 67 33,888
5-9 เมษายน 67 34,888
10-14 เมษายน 67 36,888
11-15 เมษายน 67 36,888
13-17 เมษายน 67 37,888
17-21 เมษายน 67 33,888
18-22 เมษายน 67 29,888
19-23 เมษายน 67 29,888
24-28 เมษายน 67 29,888
25-29 เมษายน 67 30,888

Sugoi Spring OSAKA โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

FACEBOOK FANPAGE


7 ธันวาคม 2023