เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บินKY

มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บินKY

มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บินKY

รหัสโปรแกรม : 18986


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿23,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บินKY

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
  • วันที่ 3 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

สถานะ
08-13 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
10-15 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
13-18 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
15-20 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
17-22 พฤษภาคม 2567 27,999 จองด่วน
21-26 พฤษภาคม 2567 27,999 จองด่วน
22-27 พฤษภาคม 2567 27,999 จองด่วน
24-29 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
26-31 พฤษภาคม 2567 26,999 จองด่วน
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 26,999 จองด่วน
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
03-08 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน

มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน บินKY

FACEBOOK FANPAGE


2 ธันวาคม 2023