ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมัน » Charming of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

Charming of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

Charming of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18976


จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿72,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Charming of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน
  • วันที่ 3 เมืองมิวนิก – เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ
  • วันที่ 4 เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – โบสถ์ติน – เมืองเบอร์โน
  • วันที่ 5 เมืองเบอร์โน – เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
  • วันที่ 6 เมืองบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) – กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก –Vienna City Hall – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest – ถนน Karntner Strasse
  • วันที่ 7 พระราชวังเชินบรุนน์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
03-10 เมษายน 67 72,888
13-20 เมษายน 67 77,888
19-26 เมษายน 67 74,888
28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 67 72,888

Charming of EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


1 ธันวาคม 2023