ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เช็ก » PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18971


จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿65,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย
  • วันที่ 3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาท ครุมลอฟ – เมืองปราก
  • วันที่ 4 ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ
  • วันที่ 5 เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี – ปราสาทบูดาเปสต์ – โบสถ์ Matthias Church – Fisherman’s Bastion
  • วันที่ 6 McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf – กรุงเวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – Vienna City Hall
  • วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี // แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
03-10 มีนาคม 67 65,888
4-11 พฤษภาคม 67 69,888
14-21 พฤษภาคม 67 69,888
06-13 มิถุนายน 67 69,888
11-18 มิถุนายน 67 69,888
13-20 มิถุนายน 67 69,888

PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


1 ธันวาคม 2023