เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฮาร์บิ้น » ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

รหัสโปรแกรม : 18959


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿52,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน 
  • วันที่ 2 โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – ถนนจงเอียง – ยาปูลี่(YABULI)
  • วันที่ 3 ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ

รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ
รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์) หมู่บ้านหิมะ – DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย

  • วันที่ 4 เขาแกะหญ้า – เขาป้างฉุย – ภาพเขียน ICE AND SNOW – ฮาร์บิน
  • วันที่ 5 แม่น้ำซงฮัวเจียง – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถแบตเตอรี่) – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2024 International Ice and Snow Festival)
  • วันที่ 6 ฮาร์บิน – เซี่ยงไฮ้ – สุวรรณภูมิ


ทัวร์นี้เต็มแล้ว แต่ยังมีทัวร์ใกล้เคียง ดูทัวร์กดปุ่มด้านล่าง


ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

FACEBOOK FANPAGE


30 พฤศจิกายน 2023