ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน QR

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน QR

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน QR

รหัสโปรแกรม : 18935


จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน


ราคาเริ่มต้น ฿77,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน QR

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 2 กรุงโดฮา  – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – มอลเตคาตินี่ เทอเม่
  • วันที่ 3 มอลเตคาตินี่ เทอเม่ – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง – บีทเทนเบิร์ก
  • วันที่ 5 บีทเทนเบิร์ก – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
  • วันที่ 6 ดีจอง – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 7 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 8 กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

22 – 29 ม.ค. 67 79,900
12 – 19 ก.พ. 67 79,900
19 – 26 ก.พ.67 79,900
04 – 11 มี.ค. 67 79,900
11 – 18 มี.ค. 67 79,900
18 – 25 มี.ค. 67 79,900
22 – 29 เม.ย. 67 79,900
29เม.ย.-06พ.ค. 67 87,900
13 – 20 พ.ค. 67 85,900
20 – 27 พ.ค. 67 85,900
27พ.ค.-03มิ.ย. 67 85,900
03 – 10 มิ.ย. 67 85,900
10 – 17 มิ.ย. 67 85,900
17 – 24 มิ.ย. 67 85,900
24มิ.ย.-01ก.ค. 67 85,900

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน QR

FACEBOOK FANPAGE


30 พฤศจิกายน 2023