HANOI SAPA FANSIPAN PREMIUM 4วัน 3คืน

HANOI SAPA FANSIPAN PREMIUM 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18839


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿23,919 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

HANOI SAPA FANSIPAN PREMIUM 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา
  • วันที่ 2 เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน
  • วันที่ 3 ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – นิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ถ้ำตามก๊ก – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
25-28 มกราคม 2567 23,919.-
15-18 กุมภาพันธ์ 2567 23,919.-
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 23,919.-
28-31 มีนาคม 2567 25,919.-
04-07 เมษายน 2567 25,919.-

HANOI SAPA FANSIPAN PREMIUM 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม

FACEBOOK FANPAGE


22 พฤศจิกายน 2023