ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บินEK

Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บินEK

Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บินEK

รหัสทัวร์

18816

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿28,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บินEK

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • วันที่ 2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market
  • วันที่ 3 กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
1-3 ธันวาคม 2566 28,999
8-10 ธันวาคม 2566 28,999
15-17 ธันวาคม 2566 28,999
23-25 ธันวาคม 2566 32,999
31 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67 39,999
19-21 มกราคม 2567 28,999

Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บินEK

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 192 ครั้ง
21 พฤศจิกายน 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***