เอเซีย » ทัวร์อินเดีย » ทัวร์แคชเมียร์ » แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 18803


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿29,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี
  • วันที่ 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – พาฮาลแกรม – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – ศรีนาคา
    วันที่ 3 ทะเลสาบดาล – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
  • วันที่ 4 ศรีนาคา – เทือกเขาโซนามาร์ค – ธารน้ำแข็งกราเซีย
  • วันที่ 5 สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา
    วันที่ 6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
12 -17 มีนาคม 2567 29,990
19 – 24 มีนาคม 2567 29,990
26 – 31 มีนาคม 2567 29,990
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567 29,990
03 – 08 เมษายน 2567 31,990
11 – 16 เมษายน 2567 35,990
12 – 17 เมษายน 2567 35,990
13 – 18 เมษายน 2567 35,990
01 – 06 พฤษภาคม 2567 31,990
02 – 07 พฤษภาคม 2567 31,990

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6วัน 5คืน

ทัวร์แคชเมียร์

FACEBOOK FANPAGE


20 พฤศจิกายน 2023