ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18774

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เปปปุ – บ่อยูมิ จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน
  • วันที่ 3 สวนสตรอเบอร์รี่ – วัดนันโซอิน – DUTY FREE – ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค – กันดั้มพาร์ค
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
22 – 26 ธันวาคม 2566 38,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 36,999
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 45,999
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 45,999
04 – 08 มกราคม 2567 37,999
05 – 09 มกราคม 2567 37,999
11 – 15 มกราคม 2567 30,999
12 – 16 มกราคม 2567 30,999
16 – 20 มกราคม 2567 30,999
18 – 22 มกราคม 2567 30,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 29,999
05 – 09 มีนาคม 2567 30,999
07 – 11 มีนาคม 2567 35,999
08 – 12 มีนาคม 2567 35,999
13 – 17 มีนาคม 2567 35,999
14 – 18 มีนาคม 2567 35,999
20 – 24 มีนาคม 2567 35,999
26 – 30 มีนาคม 2567 35,999

มหัศจรรย์ JAPAN เบปปุ ฟุกุโอกะ FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


17 พฤศจิกายน 2023