ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

18755

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿19,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony Of Lights
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
13 – 15 มกราคม 2567 20,990
19 – 21 มกราคม 2567 20,990
20 – 22 มกราคม 2567 20,990
27 – 29 มกราคม 2567 20,990
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 21,990
02 – 04 มีนาคม 2567 20,990
09 – 11 มีนาคม 2567 20,990
15 – 17 มีนาคม 2567 20,990
16 – 18 มีนาคม 2567 20,990
17 – 19 มีนาคม 2567 20,990
21 – 23 มีนาคม 2567 20,990
24 – 26 มีนาคม 2567 20,990
03 – 05 พฤษภาคม 2567 21,990
04 – 06 พฤษภาคม 2567 21,990
10 – 12 พฤษภาคม 2567 20,990
11 – 13 พฤษภาคม 2567 20,990
17 – 19 พฤษภาคม 2567 20,990
18 – 20 พฤษภาคม 2567 20,990
24 – 26 พฤษภาคม 2567 19,990
25 – 27 พฤษภาคม 2567 19,990
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 67 19,990
01 – 03 มิถุนายน 2567 21,990
02 – 04 มิถุนายน 2567 21,990
07 – 09 มิถุนายน 2567 19,990
08 – 10 มิถุนายน 2567 19,990
14 – 16 มิถุนายน 2567 19,990
15 – 17 มิถุนายน 2567 19,990
21 – 23 มิถุนายน 2567 19,990
22 – 24 มิถุนายน 2567 19,990

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 157 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***