ทัวร์เอเซีย » ทัวร์สิงคโปร์ » สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมการแสดง 2โชว์ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมการแสดง 2โชว์ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมการแสดง 2โชว์ 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 18752

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿15,990 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมการแสดง 2โชว์ 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – โชว์แสงสี RHAPSODY LIGHT SHOW – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
  • วันที่ 3 อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
05 – 07 มกราคม 2567 15,990
06 – 08 มกราคม 2567 15,990
12 – 14 มกราคม 2567 15,990
13 – 15 มกราคม 2567 15,990
19 – 21 มกราคม 2567 15,990
20 – 22 มกราคม 2567 15,990
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,990
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 15,990
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 16,990
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 16,990
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 15,990
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 15,990
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 17,990
15 – 17 มีนาคม 2567 15,990
16 – 18 มีนาคม 2567 15,990
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567 15,990
05 – 07 เมษายน 2567 15,990
06 – 08 เมษายน 2567 (A) 17,990
06 – 08 เมษายน 2567 (B)

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

17,990
07 – 09 เมษายน 2567 15,990
12 – 14 เมษายน 2567 19,990
13 – 15 เมษายน 2567

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

19,990
14 – 16 เมษายน 2567 (A) 19,990
14 – 16 เมษายน 2567 (B)

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

19,990
15 – 17 เมษายน 2567 (A) 19,990
15 – 17 เมษายน 2567 (B)

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

19,990
19 – 21 เมษายน 2567 15,990
20 – 22 เมษายน 2567 15,990
27 – 29 เมษายน 2567 15,990
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2567 15,990
03 – 05 พฤษภาคม 2567 15,990
04 – 06 พฤษภาคม 2567 (A) 17,990
04 – 06 พฤษภาคม 2567 (B)

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

17,990
10 – 12 พฤษภาคม 2567 15,990
11 – 13 พฤษภาคม 2567 15,990
17 – 19 พฤษภาคม 2567 15,990
18 – 20 พฤษภาคม 2567 15,990
01 – 03 มิถุนายน 2567 (A) 17,990
01 – 03 มิถุนายน 2567 (B)

ขากลับ SQ720 18.30 – 20.00

17,990
02 – 04 มิถุนายน 2567 15,990
07 – 09 มิถุนายน 2567 15,990
08 – 10 มิถุนายน 2567 15,990
14 – 16 มิถุนายน 2567 15,990
15 – 17 มิถุนายน 2567 15,990
21 – 23 มิถุนายน 2567 15,990
22 – 24 มิถุนายน 2567 15,990
28 – 30 มิถุนายน 2567 15,990
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567 15,990

สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมการแสดง 2โชว์ 3วัน 2คืน

ทัวร์แคนาดา

FACEBOOK FANPAGE