ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน พักบาน่าฮิลล์

ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน พักบาน่าฮิลล์

รหัสทัวร์

18745

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿13,899 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน พักบาน่าฮิลล์

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
  • วันที่ 2 วัดหลิงอิ๋ง – SON TRA MARINA CAFE – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – ดานัง
  • วันที่ 3 ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – พักบนบาน่าฮิลล์
  • วันที่ 4 บาน่าฮิลล์ – ดานัง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2566 15,899.-
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 14,899.-
วันที่ 29พ.ย.-2ธ.ค. 2566 14,899.-
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2566 15,899.-
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2566 15,899.-
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2566 16,899.-
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566 16,899.-
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 14,899.-
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2566 15,899.-
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2566 15,899.-
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2566 14,899.-
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 14,899.-
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2566 17,899.-
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 18,899.-
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2566 18,899.-
วันที่ 24-27 ธันวาคม 2566 18,899.-
วันที่ 29ธ.ค.-1ม.ค. 2567 22,899
วันที่ 30ธ.ค.-2ม.ค. 2567 22,899
วันที่ 31ธ.ค.-3ม.ค. 2567 22,899
วันที่ 10-13 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 12-15 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 13-16 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 14-17 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 17-20 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 20-23 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 21-24 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 24-27 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 26-29 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 27-30 มกราคม 2567 15,899.-
วันที่ 28-31 มกราคม 2567 14,899.-
วันที่ 31ม.ค.-3ก.พ. 2567 14,899.-
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2567 15,899.-
วันที่ 28ก.พ.-2มี.ค. 2567 14,899.-
วันที่ 2-5 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 3-6 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 6-9 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 9-12 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 10-13 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 13-16 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 15-18 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 16-19 มีนาคม 2567 15,899.-
วันที่ 17-20 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 20-23 มีนาคม 2567 14,899.-
วันที่ 26-29 มีนาคม 2567 14,899.-

ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน พักบาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม


15 พฤศจิกายน 2023