ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18715

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,899 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต – พักโรงแรมออนเซ็น
  • วันที่ 2 หนานโถว – ทะเลสายสุริยันจันทรา – วัดพระถังซั่มจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง -ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย
  • วันที่ 3 เมืองไถจง – เมืองไทเป – DIY ร้านขนมสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม – วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • วันที่ 4 ท่าเรือหลากสีเจิ้นปิน – ปั่นเรียลไบท์ – ร้านเครื่องสำอาง–ถนนโบราณสือเฟิ่น (รวมค่าบริการปล่อยโคมแล้ว) – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 16,899.-
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566 18,899.-
วันที่ 18 – 21พฤศจิกายน 2566 18,899.-
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2566 20,899.-
วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2566 คริสต์มาส 24,899.-
วันที่ 29ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 31,899.-
วันที่ 30ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 31,899.-
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2567 18,899.-
วันที่ 20 – 23 มกราคม 2567 18,899.-
วันที่ 25 – 28 มกราคม 2567 18,899.-
วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,899.-
วันที่ 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,899.-
วันที่ 02 – 05 มีนาคม 2567 18,899.-
วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2567 17,899.-
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2567 17,899.-

ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


14 พฤศจิกายน 2023