ทัวร์มองโกเลีย » ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA SO COOL 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA SO COOL 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA SO COOL 8วัน 7คืน

รหัสทัวร์

18702

โปรแกรม

ทัวร์มองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

฿55,555 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA SO COOL 8วัน 7คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน
  • วันที่ 2 อูลานบาตอร์ – ตลาด DUNJINGARAV – หมู่บ้าน NOMAD – อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์
  • วันที่ 3 ถ่ายรูปหินเต่า – อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน – อนุสาวรีย์ไซซาน –นั่งรถไฟสาย TRANS – MONGOLIA สู่เมือง เออร์ดิเนต
  • วันที่ 4 เออร์ดิเนต – มูรูน – จตุรัส CHINGUNJAV – ตลาดพื้นเมือง
  • วันที่ 5 ทะเลสาบฮุฟสกุล – หมู่บ้านคาทกาล – ถ่ายรูปท่าเรือ – มูรูน
  • วันที่ 6 ถ่ายรูปหินกวาง – เออร์ดิเนต – นั่งรถไฟสาย TRANS-MONGOLIA สู่เมืองอูลานบาตอร์
  • วันที่ 7 วัดกานดาน – จตุรัสซุคบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย – ช้อปปิ้ง ณ แคชเมียร์เอาท์เลต
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
30 DEC 2023 – 06 JAN 2024 63,777
19 – 26 FEB 2024 55,555

ทัวร์มองโกเลีย MONGOLIA SO COOL 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 138 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***