เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ

รหัสโปรแกรม : 18686


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿35,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 2 เมืองนาริตะ – เมืองคาวาสึ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หรือ ขึ้นกระเช้าโอมุโระ(กรณีหมดเทศกาลซากุระ) – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 36,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 35,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 35,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 35,888.-

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


13 พฤศจิกายน 2023