ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามใต้ » HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18663

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿13,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม – เมืองดาลัด – Fresh Garden – สวนดอกไม้
  • วันที่ 2 น้ำตกดาทันลา (รวมรถรางไป-กลับ) – จัตุรัส Lam Vien – ทะเลสาบ Xuan Huong – เมืองญาจาง – วัด Long Son
  • วันที่ 3 ปราสาท Ponagar – นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ – อิสระสวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ – เมืองญาจาง
  • วันที่ 4 ท่าอากาศยานกามรัญ ประเทศเวียดนาม – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
10-13 ธันวาคม 2566 14,888
31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 16,888
21-24 มกราคม 2567 13,888
28-31 มกราคม 2567 13,888
25-28 กุมภาพันธ์ 2567 13,888
03-06 มีนาคม 2567 13,888
10-13 มีนาคม 2567 14,888
17-20 มีนาคม 2567 14,888
24-27 มีนาคม 2567 14,888
31 มีนาคม – 03 เมษายน 2567 14,888
04-07 เมษายน 2567 14,888
12-15 เมษายน 2567 16,888
13-16 เมษายน 2567 16,888
14-17 เมษายน 2567 16,888
19-22 เมษายน 2567 14,888
09-12 พฤษภาคม 2567 14,888
16-19 พฤษภาคม 2567 14,888
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 14,888

HAVE FUN Vin Pearl Land ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามใต้

FACEBOOK FANPAGE


11 พฤศจิกายน 2023