เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5D3N

รหัสโปรแกรม : 18641


จำนวนวันเดินทาง : 5D3N


ราคาเริ่มต้น ฿20,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเจียอี้ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
  • วันที่ 3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง –ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – เมืองนิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ป้ายรถเมล์ TIAOSHI – ศูนย์เครื่องสำอาง – MITSUI OUTLET – ซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ร้านGERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
14 – 18 ธันวาคม 2566 21,999
16 – 20 ธันวาคม 2566 20,999
28 ธ.ค. 2566 – 01 ม.ค. 2567 37,999
30 ธ.ค. 2566 – 03 ม.ค. 2567 37,999
13 – 17 มกราคม 2567 20,999
18 – 22 มกราคม 2567 21,999
25 – 29 มกราคม 2567 21,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 21,999
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 20,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 20,999
07 – 11 มีนาคม 2567 21,999
09 – 13 มีนาคม 2567 21,999
14 – 18 มีนาคม 2567 21,999
15 – 19 มีนาคม 2567 21,999
16 – 20 มีนาคม 2567 21,999
17 – 21 มีนาคม 2567 21,999
18 – 22 มีนาคม 2567 21,999
19 – 23 มีนาคม 2567 21,999
20 – 24 มีนาคม 2567 21,999
21 – 25 มีนาคม 2567 21,999
22 – 26 มีนาคม 2567 21,999
23 – 27 มีนาคม 2567 21,999
24 – 28 มีนาคม 2567 21,999
25 – 29 มีนาคม 2567 21,999
26 – 30 มีนาคม 2567 21,999

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


10 พฤศจิกายน 2023