ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง HUE DANANG BANAHILLS ใจฟูวววว 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง HUE DANANG BANAHILLS ใจฟูวววว 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง HUE DANANG BANAHILLS ใจฟูวววว 4D3N

รหัสทัวร์

18636

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4D3N

ราคาเริ่มต้น

฿14,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง HUE DANANG BANAHILLS ใจฟูวววว 4D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วันเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร
  • วันที่ 2 นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
  • วันที่ 3 สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
  • วันที่ 4 วัดหลินอึ๋ง – ร้าน OTOP – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 15,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 16,999
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 16,999
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 16,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 15,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 16,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 16,999
25 – 28 พฤศจิกายน 2566 16,999
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 15,999
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 16,999
02 – 05 ธันวาคม 2566 19,999
03 – 06 ธันวาคม 2566 16,999
05 – 08 ธันวาคม 2566 15,999
06 – 09 ธันวาคม 2566 16,999
07 – 10 ธันวาคม 2566 16,999
08 – 11 ธันวาคม 2566 19,999
10 – 13 ธันวาคม 2566 16,999
13 – 16 ธันวาคม 2566 16,999
14 – 17 ธันวาคม 2566 16,999
15 – 18 ธันวาคม 2566 16,999
16 – 19 ธันวาคม 2566 16,999
21 – 24 ธันวาคม 2566 18,999
22 – 25 ธันวาคม 2566 18,999
23 – 26 ธันวาคม 2566 18,999
24 – 27 ธันวาคม 2566 18,999
25 – 28 ธันวาคม 2566 17,999
28 – 31 ธันวาคม 2566 17,999
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 23,999
31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 23,999
01 – 04 มกราคม 2567 16,999
05 – 08 มกราคม 2567 16,999
06 – 09 มกราคม 2567 16,999
09 – 12 มกราคม 2567 15,999
10 – 13 มกราคม 2567 15,999
11 – 14 มกราคม 2567 16,999
12 – 15 มกราคม 2567 16,999
13 – 16 มกราคม 2567 16,999
17 – 20 มกราคม 2567 15,999
18 – 21 มกราคม 2567 16,999
19 – 22 มกราคม 2567 16,999
20 – 23 มกราคม 2567 16,999
23 – 26 มกราคม 2567 15,999
24 – 27 มกราคม 2567 15,999
25 – 28 มกราคม 2567 16,999
26 – 29 มกราคม 2567 16,999
27 – 30 มกราคม 2567 16,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 15,999
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 16,999
01 – 04 มีนาคม 2567 15,999
02 – 05 มีนาคม 2567 16,999
06 – 09 มีนาคม 2567 15,999
07 – 10 มีนาคม 2567 16,999
08 – 11 มีนาคม 2567 16,999
09 – 12 มีนาคม 2567 16,999
13 – 16 มีนาคม 2567 15,999
14 – 17 มีนาคม 2567 16,999
15 – 18 มีนาคม 2567 16,999
16 – 19 มีนาคม 2567 16,999
20 – 23 มีนาคม 2567 15,999
21 – 24 มีนาคม 2567 16,999
22 – 25 มีนาคม 2567 16,999
23 – 26 มีนาคม 2567 16,999
27 – 30 มีนาคม 2567 15,999

ทัวร์เวียดนามกลาง HUE DANANG BANAHILLS ใจฟูวววว 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


10 พฤศจิกายน 2023