ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANAHILLS ตะมุตะมิ 3D2N

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANAHILLS ตะมุตะมิ 3D2N

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANAHILLS ตะมุตะมิ 3D2N

รหัสทัวร์

18633

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

3D2N

ราคาเริ่มต้น

฿13,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANAHILLS ตะมุตะมิ 3D2N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
  • วันที่ 2 สะพานมือสีทอง – ร้านอัญมณี – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • วันที่ 3 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
16 – 18 พฤศจิกายน 2566 13,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2566 14,999
18 – 20 พฤศจิกายน 2566 14,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2566 13,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 14,999
25 – 27 พฤศจิกายน 2566 14,999
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 13,999
01 – 03 ธันวาคม 2566 16,999
03 – 05 ธันวาคม 2566 16,999
04 – 06 ธันวาคม 2566 15,999
05 – 07 ธันวาคม 2566 14,999
06 – 08 ธันวาคม 2566 13,999
07 – 09 ธันวาคม 2566 14,999
09 – 11 ธันวาคม 2566 17,999
10 – 12 ธันวาคม 2566 16,999
11 – 13 ธันวาคม 2566 14,999
12 – 14 ธันวาคม 2566 13,999
14 – 16 ธันวาคม 2566 14,999
15 – 17 ธันวาคม 2566 14,999
16 – 18 ธันวาคม 2566 14,999
22 – 24 ธันวาคม 2566 17,999
23 – 25 ธันวาคม 2566 17,999
11 – 13 มกราคม 2567 14,999
12 – 14 มกราคม 2567 15,999
13 – 15 มกราคม 2567 15,999
17 – 19 มกราคม 2567 14,999
18 – 20 มกราคม 2567 14,999
19 – 21 มกราคม 2567 15,999
20 – 22 มกราคม 2567 15,999
24 – 26 มกราคม 2567 14,999
25 – 27 มกราคม 2567 14,999
26 – 28 มกราคม 2567 15,999
27 – 29 มกราคม 2567 15,999
31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 14,999
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2567 14,999
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 15,999
06 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 14,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
29 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 14,999
01 – 03 มีนาคม 2567 15,999
02 – 04 มีนาคม 2567 15,999
07 – 09 มีนาคม 2567 14,999
08 – 10 มีนาคม 2567 15,999
09 – 11 มีนาคม 2567 15,999
14 – 16 มีนาคม 2567 14,999
15 – 17 มีนาคม 2567 15,999
16 – 18 มีนาคม 2567 15,999
21 – 23 มีนาคม 2567 14,999
22 – 24 มีนาคม 2567 15,999
23 – 25 มีนาคม 2567 15,999
28 – 30 มีนาคม 2567 14,999

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANAHILLS ตะมุตะมิ 3D2N

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


10 พฤศจิกายน 2023