ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN TAMCHUC HALONG 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN TAMCHUC HALONG 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN TAMCHUC HALONG 4D3N

รหัสทัวร์

18623

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4D3N

ราคาเริ่มต้น

฿15,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN TAMCHUC HALONG 4D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – MOANA CAFÉ – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา
  • วันที่ 2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 3 เมืองฮานาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – HALONG NIGHT MARKET
  • วันที่ 4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 16,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 17,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 16,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 17,999
03 – 06 ธันวาคม 2566 17,999
05 – 08 ธันวาคม 2566 16,999
11 – 14 ธันวาคม 2566 16,999
13 – 16 ธันวาคม 2566 16,999
14 – 17 ธันวาคม 2566 17,999
16 – 19 ธันวาคม 2566 17,999
31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 28,999
10 – 13 มกราคม 2567 16,999
12 – 15 มกราคม 2567 17,999
17 – 20 มกราคม 2567 16,999
20 – 23 มกราคม 2567 17,999
24 – 27 มกราคม 2567 16,999
26 – 29 มกราคม 2567 17,999
27 – 30 มกราคม 2567 17,999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 17,999
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 19,999
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 16,999
01 – 04 มีนาคม 2567 17,999
06 – 09 มีนาคม 2567 16,999
08 – 11 มีนาคม 2567 17,999
09 – 12 มีนาคม 2567 17,999
13 – 16 มีนาคม 2567 16,999
14 – 17 มีนาคม 2567 17,999
16 – 19 มีนาคม 2567 17,999
21 – 24 มีนาคม 2567 17,999
23 – 26 มีนาคม 2567 17,999
27 – 30 มีนาคม 2567 16,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN TAMCHUC HALONG 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


10 พฤศจิกายน 2023