ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI FANSIPAN NINHBINH 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI FANSIPAN NINHBINH 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI FANSIPAN NINHBINH 4D3N

รหัสทัวร์

18620

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4D3N

ราคาเริ่มต้น

฿15,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI FANSIPAN NINHBINH 4D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา
  • วันที่ 2 MOANA CAFÉ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
  • วันที่ 3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 หมู่บ้านธูป – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 16,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 16,999
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 16,999
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 17,999
04 – 07 ธันวาคม 2566 16,999
06 – 09 ธันวาคม 2566 16,999
10 – 13 ธันวาคม 2566 16,999
12 – 15 ธันวาคม 2566 16,999
15 – 18 ธันวาคม 2566 17,999
24 – 27 ธันวาคม 2566 17,999
11 – 14 มกราคม 2567 16,999
19 – 22 มกราคม 2567 16,999
25 – 28 มกราคม 2567 16,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 16,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 17,999
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 16,999
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 16,999
07 – 10 มีนาคม 2567 16,999
15 – 18 มีนาคม 2567 16,999
20 – 23 มีนาคม 2567 16,999
22 – 25 มีนาคม 2567 16,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ HANOI FANSIPAN NINHBINH 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


10 พฤศจิกายน 2023