ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม 5D3N

รหัสทัวร์

18597

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5D3N

ราคาเริ่มต้น

฿31,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองดาไซฟุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน
  • วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ – สวนสตอเบอร์รี่ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – ย่านยะไต ฮากาตะ
  • วันที่ 4 ปราสาทโคคูระ – ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ – ตลาดปลานากาฮามะ – สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิ – หอคอยฟุกุโอกะ – ย่านเทนจิน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
15 – 19 ธันวาคม 2566 31,999
17 – 21 ธันวาคม 2566 31,999
10 – 14 มกราคม 2567 31,999
12 – 16 มกราคม 2567 31,999
19 – 23 มกราคม 2567 31,999
24 – 28 มกราคม 2567 31,999
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 31,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 32,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 31,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 31,999
01 – 05 มีนาคม 2567 31,999
08 – 12 มีนาคม 2567 31,999

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA WINTER หนาวนี้ พี่จัดเต็ม 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023