ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N บินFD

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N บินFD

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N บินFD

รหัสทัวร์

18575

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6D5N

ราคาเริ่มต้น

฿26,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N บินFD

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานคนุ หมิงฉางซุย –เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
  • วันที่ 3 วัดซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง
  • วันที่ 5 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566 26,999
05 – 10 ธันวาคม 2566 28,999
06 – 11 ธันวาคม 2566 27,999
12 – 17 ธันวาคม 2566 26,999
19 – 24 ธันวาคม 2566 26,999
30 ธ.ค. 2566 – 04 ม.ค. 2567 35,999
09 – 14 มกราคม 2567 26,999
16 – 21 มกราคม 2567 26,999
20 – 25 มกราคม 2567 26,999
24 – 29 มกราคม 2567 26,999
26 – 31 มกราคม 2567 26,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 30,999
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 26,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567 26,999
01 – 06 มีนาคม 2567 26,999
05 – 10 มีนาคม 2567 26,999
12 – 17 มีนาคม 2567 26,999
15 – 20 มีนาคม 2567 26,999
20 – 25 มีนาคม 2567 26,999
21 – 26 มีนาคม 2567 26,999
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2567 26,999

ทัวร์คุนหมิง KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6D5N บินFD

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


9 พฤศจิกายน 2023