ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY

รหัสทัวร์

18568

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

7D4N

ราคาเริ่มต้น

฿59,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
  • วันที่ 3 LECCIO OUTLET – ซิตี้ทัวร์เมืองฟลอเรนซ์
  • วันที่ 4 หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
  • วันที่ 5 เวโรน่า – บ้านจูเลียต – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน DUOMO
  • วันที่ 6 สนามบินมิลาน – อาบูดาบี
  • วันที่ 7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 59,999
08 – 14 เมษายน 67 65,999

ทัวร์อิตาลี ITALY BEAUTIFUL MOMENT 7D4N BY EY

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE


8 พฤศจิกายน 2023